وب سایت رسمی دهیاری روستای شهاب الدین

http://www.shahabodin.ir

پنجشنبه 12 خرداد 1390 @ 12:10 : تاریخ ثبت خبر

چین: شبکه های اجتماعی ممنوع

دولت چین کلیه کارمندان نظامی، ژنرال های ارتش، کارمندان ادارات مربوط به امور سیاسی رااز پیوستن به هرگونه وب سایت یا شبکه اجتماعی در هر امری از جمله دوست یابیف کاریابی، همسر یابی، سایت های تفریحی.... منع نموده است.

دولت چین تمامی پرسنل نظامی را از پیوستن و روابط اجتماعی برقرار کردن بر روی شبکه های اجتماعی منع نموده است .

این قانون به سبب ممانعت از افشا و انتشار اسرار نظامی وضع شده است .


تمامی حقوق مطلب محفوظ است و نقل و استفاده از آن تنها با ذکر منبع مجاز میباشد
Copyright © 2024 By
All rights reserved | Powered By: NIKAN CMS